بزرگداشت روزکارگر در گلتاش
اردیبهشت 21, 1398
بازدید معاون بهداشتی و کارشناسان شبکه ی بهداشت مبارکه از گلتاش
اردیبهشت 21, 1398

افتتاح ساختمان جدید واحد برنامه ریزی و مهندسی صنایع در شرکت گلتاش

افتتاح ساختمان جدید واحد برنامه ریزی و مهندسی صنایع در شرکت گلتاش

به مناسبت روزجهانی کار و کارگر و به یمن تلاش همکاران شرکت گلتاش ساختمان دفاتر جدید همکاران واحد برنامه ریزی و مهندسی صنایع در این روز توسط آقای مهندس کرمی مدیرعامل محترم گلتاش وجمعی از مدیران شرکت گلتاش افتتاح شد. ضمن عرض تبریک ، برای همکارانمان موفقیت و سربلندی آرزومندیم .