مجمع عمومی فوق العاده شرکت۹۶
شهریور ۲۱, ۱۳۹۶
گزارش بازدید مدیران فروشگاهها
آبان ۹, ۱۳۹۶

بازدید خانواده های کارکنان گلتاش

بازدید خانواده های کارکنان گلتاش

 
bazdid family 96 2
 

پیرو درخواست های متعدد و مکرر کارکنان برای بازدید خانواده آنها از خطوط تولید شرکت ، با برنامه ریزی ، هماهنگی و اعلام قبلی چهارمین نوبت این بازدید و تور آشنایی با فعالیت شرکت برای نزدیک به یکصد نفر از خانواده پرسنل ساکن در اصفهان و مبارکه در روز پنجشنبه بیستم مهرماه ۹۶ انجام گردید که مهمانان ضمن حضور در محل رستوران و خوش آمدگویی اولیه در دو گروه به بازدید از سالنهای تولید پرداخته و پس از بازدید و صرف ناهار در ساعت ۱۴:۰۰ برنامه اولین بازدید خانواده ها پایان پذیرفت.