اعضاء انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع آرایشی بهداشتی اصفهان
دی ۶, ۱۳۹۶

بازدید خانواده های کارکنان گلتاش

بازدید خانواده های کارکنان گلتاش

 
bazdid 96-3
 

پیرو درخواست های متعدد و مکرر کارکنان برای بازدید خانواده آنها از خطوط تولید شرکت ، با برنامه ریزی ، هماهنگی و اعلام قبلی ششمین نوبت این بازدید و تور آشنایی با فعالیت شرکت برای نزدیک به هفتاد نفر از خانواده پرسنل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ انجام گردید که مهمانان ضمن حضور در محل رستوران و خوش آمدگویی اولیه در دو گروه به بازدید از سالنهای تولید پرداخته و پس از بازدید و صرف ناهار در ساعت ۱۴:۰۰ برنامه ششمین بازدید خانواده ها پایان پذیرفت.