افتتاح ساختمان جدید واحد برنامه ریزی و مهندسی صنایع در شرکت گلتاش
اردیبهشت 28, 1398
سردر جدید شرکت گلتاش رسما گشایش یافت
اردیبهشت 28, 1398

بازدید معاون بهداشتی و کارشناسان شبکه ی بهداشت مبارکه از گلتاش

بازدید معاون بهداشتی و کارشناسان شبکه ی بهداشت مبارکه از گلتاش

آقای دکتر فتح اله جعفری معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان مبارکه به همراه جمعی از کارشناسان شبکه بهداشت ٫ روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۲۵ از شرکت گلتاش بازدید کردند. با توجه به اهمیت موضوع تصفیه آب پسماندها در این بازدید ٫ آقای مهندس جزینی رئیس واحد ایمنی و بهداشت شرکت گلتاش ایشان را با توضیحاتی کامل و جامع در واحد تصفیه خانه همراهی کردند سپس از خطوط تولید بازدید نمودند.