شرایط تحریمی و تورمی هم مانع رشد سوددهی و فروش گلتاش نشد
بهمن 30, 1399
بومی‌سازی به مواد اولیه راهبردی گلتاش رسید/ بی‌اثر شدن تحریم‌ها در بخش مهمی از صنایع بهداشتی کشور
بهمن 30, 1399

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گلتاش

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گلتاش

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت گلتاش ( سهامی عام ) به ریاست آقای علی ملکی ونظارت آقایان امیر علی نعمت الهی و همایون باقری طادی و دبیری آقای مهندس توفیق افشارنژاد مدیرعامل شرکت با حضور۷۹/۸۰ درصد از سهامداران در روز سه شنبه۲۸/۱۱/۹۹ ساعت ۱۰صبح درمحل سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی فوتبال واقع در تهران ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی ، بلوار دهکده برگزار شد.

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گلتاش:
مجمع عمومی عادی شرکت گلتاش راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ در محل سالن مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از۷۹/۸۰درصد سهامداران برگزار گردید.
آخرین ترکیب اعضای هیئت مدیره در زمان برگزاری مجمع بشرح ذیل بود :
ـ بهزاد یعقوبی رییس هیئت مدیره
-آقای توفیق افشارنژاد مدیر عامل و نائب رییس هیئت مدیره
-آقایان سروش نامدارپور- آرش جابر انصاری – سید روح اله حسینی کیا اعضای هیئت مدیره
پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع موارد زیر در دستور کار قرار گرفت.
۱- استماع گزارش هیئت مدیره در باره عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۲- قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۳- تصویب صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریان های نقدی به انضمام یادداشتهای توضیحی پیوست، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰،
۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
۷- انتخاب اعضای هیئت مدیره

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد، ابتدا گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
​صورتهای مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹، صورت سود و زیان، صورت جریان های نقدی و صورت تغییرات مالکانه برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
​معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ با رعایت مفاد ماده مذکور مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
​پیشنهاد هیئت مدیره در رابطه با تقسیم سود مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر اختصاص و مابقی به حساب سود انباشته منظور می شود:
از سود قابل تقسیم و تخصیص، مبلغ ۲۵۰ر۱ میلیارد ریال ( به ازای هر سهم ۲۵۰ر۱ ریال ) برای تقسیم بین سهامداران اختصاص یافت.
سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی بـرای مـدت یـک سـال (سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰) انتخاب گردید.

روزنامه کثیر الانتشار “اطلاعات” جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

مبلغ ۵٫۰۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره تعیین و اختیار تعیین نحوه تخصیص آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) تفویض گردید.
حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( بیست میلیون ریال ) ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به تصویب رسید.
حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی معادل حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردید و حق حضور پرداخت شده طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیده اند و نمایندگان اشخاص حقوقی منتخب با امضای این صورتجلسه ضمن قبولی خود اعلام نمودند که ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک نمی باشد.

الف – اعضاء اصلی :
۱- شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
۲- شرکت صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
۳- شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۹۱۹۹
۴- شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰
۵- شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳

ب – اعضاء علی البدل :

۱- شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۱۲۴۱
۲- شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰

مجمع فوق العاده شرکت گلتاش راس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ در محل سالن مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از ۷۹/۸۰ درصد سهامداران برگزار گردید.
افزایش سرمایه شرکت بر اساس مجوز شماره ۱۹۶-۶۹۹۲۴۹/۹۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰ر۶۰۰ر۲ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ( مبلغ ۰۰۰ر۹۰۰ میلیون ریال معادل ۹۰ درصد ) و سود انباشته ( مبلغ ۰۰۰ر۷۰۰ میلیون ریال معادل ۷۰ درصد )، جمعاً به مبلغ ۰۰۰ر۶۰۰ر۱ میلیون ریال به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده و تامین سرمایه در گردش شرکت مورد تصویب قرار گرفت.