برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گلتاش
اسفند 3, 1399
آیین نکوداشت و تجلیل از بازنشستگان شرکت گلتاش
اسفند 3, 1399

بومی‌سازی به مواد اولیه راهبردی گلتاش رسید/ بی‌اثر شدن تحریم‌ها در بخش مهمی از صنایع بهداشتی کشور

بومی‌سازی به مواد اولیه راهبردی گلتاش رسید/ بی‌اثر شدن تحریم‌ها در بخش مهمی از صنایع بهداشتی کشور

شرکت گلتاش و مارگارین با سال‌ها تحقیق، تلاش و بومی‌سازی مواد اولیه راهبردی خود، روغن سویا و کلزا را جایگزین روغن پالم وارداتی کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گلتاش، محققان و مهندسان زحمت‌کش دو شرکت شرکت گلتاش و مارگارین با سال‌ها تحقیق و تلاش توانستند روغن سویا و کلزا را جایگزین روغن پالم وارداتی کنند و از این طریق، وابستگی به کشورهای دیگر را قطع کنند.

این موضوع که طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران شرکت توسعه صنایع بهشهر به منظور پایان وابستگی به کشورهای دیگر بوده، در دستور کار قرار داشت تا در نهایت با تلاش مهندسان و محققان بومی شرکت گلتاش و مارگارین، عملیاتی شد.

این دستاوردها و محصولات علاوه بر اینکه روحیه امیدبخشی را تقویت می‌کند، می‌تواند دستگاه‌های اجرایی و صنایع را از توانایی فناوران آگاه و زمینه ارتباط اثربخش آن‌ها را بیش از پیش فراهم کند.

صنایعی که تا پیش از این برای رفع نیازهای خود چشم امید به محصولات و قراردادهای خارجی داشتند اکنون و در شرایط تحریم می‌توانند به توان داخلی تکیه و اعتماد کنند.

سیاست جایگزینی واردات و شعار خودکفایی که سال‌هاست مورد توجه قرار گرفته، در شرکت توسعه صنایع بهشهر نیز مد نظر قرار دارد و به‌دلیل وابستگی شدید تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و در عمق بیشتر به کالاهای سرمایه‌ای این موضوع اهمیت قابل توجهی دارد.

تحریم‌های ظالمانه در حوزه مواد اولیه بهداشتی و دارویی نیز روزبه‌روز عرصه را بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه صنعت تنگ‌تر کرده و اهمیت توجه به تولیدات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های بومی در این حوزه هر روز بیشتر می‌شود.

رشد کمی و کیفی شرکت‌های شوینده در کشور، بیش از پیش رسیدن ساخت مواد اولیه را محقق کرده و به تبع آن مأموریت گرا کردن و جهت بخشیدن به فعالیت‌های که می‌تواند ما را هم در تحقق شعار سال که جهش تولید است موفق کند و هم گره‌های زیادی را از تحریم باز کند.