بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از شرکت گلتاش
اسفند 18, 1398
اهدا دوازده هزار مایع دست‌شویی شرکت گلتاش به نیازمندان
اسفند 18, 1398

تحویل محموله اهدائی شرکت گلتاش به دانشگاه علوم پزشکی

تحویل محموله اهدائی شرکت گلتاش به دانشگاه علوم پزشکی

شرکت گلتاش بمناسب میلاد با سعات امام علی (ع) برای ۱۱۰۰ نفر از کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان هدایایی ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گلتاش، شرکت گلتاش در راستای مسئولیت های اجتماعی و دستور موکد مهندس محسنی‌مجد مدیرعامل توسعه صنایع بهشهر با همکاری اتاق بازرگانی استان اصفهان بمناسب میلاد با سعات امام علی (ع) برای ۱۱۰۰ نفر از کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان هدایایی ارسال کرد.

مدیرعامل شرکت گلتاش گفت: با دستور مهندس محسنی‌مجد، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر، ملزم شده که همه تدابیر لازم را برای مقابله با ویروس کرونا به انجام رسانده و همزمان، در حد امکانات و مقدورات ملی و محلی خود، یاریگر حوزه بهداشت و درمان در کشور باشیم.

یزدان کرمی گفت: شرکت گلتاش در راستای مسئولیت اجتماعی و انسانی خود ده هزار عدد ژل ۵۰۰ گرمی آرومکس، دو هزار عدد اسپری ضد عفونی کننده آرومکس و ده هزار عدد صابون آرومکس و گلبو به کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان اهدا نموده است.