معارفه ریاست هیئت مدیره هلدینگ مدیریت صنعت شوینده بهشهر
آبان 29, 1399
معاون تحقیقات ، توسعه و تضمین کیفیت شرکت گلتاش به عنوان مدیر نمونه کیفی استان برگزیده شد
آبان 29, 1399

موافقت حسابرس با افزایش سرمایه شرکت گلتاش

موافقت حسابرس با افزایش سرمایه شرکت گلتاش

شرکت گلتاش موافقت حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گلتاش، “شگل” اعلام کرد موافقت حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه ١۶٠ درصدی را دریافت کرد.

گلتاش قصد دارد سرمایه خود را از هزار میلیارد ریال به مبلغ ٢ هزار و ششصد میلیارد ریال معادل ١۶٠ درصد افزایش دهد.

این سرمایه قرار است از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته تامین شود.

شرکت گلتاش هدف این افزایش اصلاح ساختار مالی، تأمین مخارج سرمایه ای انجام شده بابت نوسازی خطوط تولید و تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی اعلام کرده است.

گفتنی است انجام افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.