بازدید خانواده های کارکنان گلتاش
مهر ۲۰, ۱۳۹۶
بازدید اعضاء شورای تامین شهرستان مبارکه
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

گزارش بازدید مدیران فروشگاهها

گزارش بازديد مديران فروشگاهها

 
foroshgah
 

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ شرکت گلتاش پذیرای حضور کلیه مدیران فروشگاههای کوثراصفهان که سهم ۳۰% از فروش کل محصولات هلدینگ صنعت شوینده در استان اصفهان را دارا می باشند به همراه مدیران شرکت به پخش بود. این گرد همایی با هدف آشنایی کامل مدیران فروشگاههای کوثر با مدیران شرکت گلتاش ، امکانات گسترده خطوط تولیدی این شرکت و دانش فنی و علمی واحد تحقیقات و توسعه شرکت گلتاش انجام پذیرفت. در آغاز این گردهمایی که با حضور کارشناسان و روسا واحد بازاریابی شرکت های گلتاش، ساینا ، فروشگاههای زنجیره ای و همچنین جناب آقای جعفری مدیرعامل محترم شرکت بهپخش ، آقایان صیقلانی، حافظی ، ذبیحی نیا ، امینیان ، رزازاده و ،شهابی مدیران ارشد شرکت به پخش اصفهان نیز همراه بود ، جناب آقای مهندس همدانی رجا ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان به تشریح تاریخچه و قدمت شرکت گلتاش در استان اصفهان، تعداد نیروی انسانی و نیروهای متخصص شرکت و روند تولید و نحوه کنترل کیفیت در این شرکت پرداختند و در ادامه به همراه مهمانان از واحدهای تولیدی شرکت بازدید نمودند . در بازدیداز خطوط مختلف تولیدی شرکت گلتاش نحوه تولید ،مراحل مختلف کنترلی، نحوه نگهداری مواد اولیه و انبارش محصولات برای همراهان توضیح و به پرسشهای آنان پاسخ داده شد.
در ادامه در نشست مشترک بین مدیران شرکت های گلتاش و به پخش به عنوان شرکتهای تولید کننده و توزیع کننده کالا و مدیران فروشگاههای کوثر به عنوان مشتریان، نشستی برگزار گردید و ضمن پاسخ گویی به پرسش مهمانان درخصوص افزایش همکاریهای تنگاتنگ با فروشگاههای کوثر با هدف حضور بیشتر و مستمر در این فروشگاهها تصمیماتی نیزاخذ گردید.