مجمع عمومی فوق العاده گلتاش
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
جشن تولد همکاران متولد بهمن واسفند در گلتاش
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷

گواهینامه‌های‌ نظام مدیریت یکپارچه شرکت گلتاش، طی ممیزی توسط شرکت توف نورد ایران یکبار دیگر تمدید شد

ممیزی سیستمهای کیفیت

ممیزی صدور گواهینامه‌ها به مدت سه روز در تاریخ ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اسفند سال گذشته توسط چهار نفر از ممیزان شرکت TUV NORD Iran در تمامی بخش‌ها با موفقیت انجام شد که حاصل آن صدور مجدد گواهینامه‌ها برای استانداردهای ISO 9001:2015، ISO14001:2015، OHSAS 18001:2007 و ISO 10015:1999 بود.

نقاط قوتی که توسط ممیزان خارجی مورد تمجید قرار گرفت به شرح ذیل می‌باشد.

۱- در نظر گرفتن تحلیل‌های بسیار خوب و موثر برای ورودی‌ها و خروجی‌های بازنگری مدیریت

۲- فعالیت‌های بسیار موثر در زمینه کاهش پساب صنعتی

۳- فعالیت‌های بسیار موثر در زمینه کاهش ضایعات و ۵S

۴- وجود یک تیم حرفه‌ای متخصص در طراحی و توسعه و دارا بودن زیرساخت منحصر به فرد در واحد تحقیقات

۵- کار خوب در زمینه تهیه MSDSها

۶- تجهیزات و زیرساخت قابل توجه در واحدهای آزمایشگاه ۷- فعالیت‌های بسیار موثر در زمینه کالیبراسیون و مدیریت تجهیزات