آزمایشگاه آکرودیته

منظور از آزمايشگاه آکرودیته چیست ؟
آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمايشگاهي كه مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهاي مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اين استاندارد آزمون نيز باید بر مبنای استاندارد بین المللی یا استاندارد اروپایی پایه‌ریزی شده باشد. اجزای دقیق استانداردهای آزمایشگاه متفاوت هستند اما به طور کلی، عناصر اصلی این استانداردها باید موارد ذیل را پوشش دهد:
سازمان‌بندی و مدیریت - سیستم‌های کیفیت - ممیزی و بازنگری - طراحی و بهداشت آزمایشگاه - جابه‌جایی - دستگاه‌ها - کالیبراسیون - روش‌های تجزیه‌ای- كنترل كيفيت – سوابق و گزارش.


در جهان صنعتی امروز توجه به ارتقاء کیفیت محصول، کنترل فرآیند و کاهش هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه  بر این ارتباط تنگاتنگ  سازمان‌هاي  نظارتی (سازمان ملي استاندارد و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت،  درمان وآموزش پزشکی) با واحدهای تولیدی به منظور کنترل کیفیت محصولات نيز ضروري است. با توجه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی و محدود بودن امکانات آزمایشگاهی سازمان‌های نظارتی، لزوم تشکیل آزمایشگاه‌های آکرودیته به منظور کنترل فرآورده‌ها براي ارائه محصول ایمن احساس مي‌شود. از دستاوردهاي تشكيل اين آزمايشگاه‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

 

  • تصميمات و اقدامات بر مبناي نتايج معتبر
  • اطمينان از نيل به ويژگي‌هاي محصول
  • اطمينان از صحت و دقت مناسب نتايج

 


در همين راستا آزمايشگاه‌هاي فيزيكوشيميايي، ميكروبيولوژي و ايمني شركت گلتاش در سال 1385 موفق به دريافت گواهينامه تاييد آزمايشگاه‌هاي آزمون در سطح استان‌ و از سال 1389 تا موفق به استقرار نظام NACI-P13 و دريافت گواهينامه تائيد صلاحيت آزمايشگاه همكار از سازمان ملي استاندارد ايران شد. همچنين اين شركت در سال 1384 موفق به دريافت پروانه بهره‌برداري آزمايشگاه كنترل همكار غير دولتي مواد غذايي و بهداشتي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده است. لازم به ذكر است كه در سال 1387 آزمايشگاه‌هاي اين شركت سيستم  ISO/IEC 17025 را به اجرا گذاشته و هم اكنون نيز در نوبت ارزيابي جهت اخذ گواهينامه مربوطه مي‌باشد.