نظرسنجی

عنوان نظرسنجی : نظرسنجی در مورد عملکرد شرکت

Voting for this poll has ended


آمار:

عالی
25%  
خوب
50%  
متوسط
25%  
ضعیف
0%