بهداشت بدن

بشر از بدو پیدایش، به بهداشت بدن اهمیت می داده و این توجه تاكنون ادامه یافته است. اهمیت این توجه بیش از آن كه از لحاظ زیبایی باشد به دلیل ارتباط مستقیم بهداشت بدن با سلامت فرداست، به گونه ای كه هرگاه از این توجه به دلایل مختلف از جمله عقاید خرافی در قرون وسطی كاسته شد، نتایج دهشت بار و غیرقابل جبرانی حاصل گردید.
اولین و پرسابقه ترین فرآورده بهداشت بدن صابون است كه هنوز با وجود رقبای سرسخت سنتزی، جایگاهش را به عنوان یكی از اجزای جدانشدنی سبد خرید خانوار حفظ كرده است. امروزه در كنار صابون، فرآورده های بسیاری هم برای نظافت و هم برای افزایش نظافت و شادابی پوست به بازار آمده است. بدون شك آگاهی بیشتر در رابطه با مواد اولیه مورد مصرف در این فرآورده ها، روشهای تولید و كنترل كیفیت و همچنین انواع موجود در بازار به گزینش بهتر و آگاهانه آنها توسط مصرف كنندگان كمك می كند.