روش صحيح مسواك زدن

ابتدا مقدار مناسبي از خميردندان را روي مسواك قرار دهيد و سپس مسواك را با زاویه 45 درجه نسبت به لثه بر روی سطح خارجي دندان‌هاي فك فوقاني بگذاريد. آنگاه مسواك را به صورت ملایم فقط از بالا به پائین حركت دهید. سپس سطوح داخلی دندان‌ها را نيز به همين صورت مسواك كنید. سپس سطوح خارجي دندان‌هاي فك تحتاني را از پايين به بالا مسواك كرده و سطوح داخلي را نيز به همين صورت تميز نماييد. با استفاده از قسمت جلویی مسواك، سطح داخلی دندان های جلو را به صورت بالا و پائین كردن مسواك تمیز نمایید. زبان خود را نیز مسواك بزنید تا باعث جدا شدن باكتری ها و مطبوع شدن دهان شود.
 

 

روش صحیح استفاده از نخ دندان

 

با استفاده صحیح از نخ دندان ، پلاكهای میكروبی و ذرات باقیمانده غذا، از فضاهای میان دندان ها كه با مسواك زدن نمی توان زدود، رفع می شود.
روش صحیح نخ دندان كشیدن بدین گونه است كه حدود cm 50 از نخ دندان را برداشته و بیشتر آن را به دور انگشت میانی هر دست بپيچانيد بطوریکه حدود  cm35  از آن آزاد باشد.
 نخ دندان را میان انگشت نشانه و شست محكم بگیرید و به آرامی میان دندان هایتان به عقب وجلو، پائین وبالا بكشید. نخ دندان را دور پایه هردندان به آرامی خم كنید. هرگز با سرعت ونیروی زیاد این كار را نكنید چرا كه ممكن است لثه خود را بریده یا به آن صدمه وارد كنید.
سعی كنید از این دندان به آن دندان كه می روید از قسمت تمیز نخ كه دور انگشتان پیچیده اید و دست نخورده است استفاده كنید.