جايزه ملي كيفيت

سازمان‌هاي ارائه دهنده جوايز كيفيت در جهان بيش از 5 دهه است كه با هدف ارزيابي سيستم‌هاي مديريتي در ابعاد گوناگون سازمان‌ها تاسيس شده‌اند، به طوري كه هم اكنون بيش از 70 كشور پيشرفته و در حال پيشرفت داراي جوايز ملي كيفيت مي‌باشند. سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در ايران يكي از سازمان‌هايي است كه در سال 1389 اقدام به ايجاد جايزه ملي كيفيت جهت واحدهاي تحت نظارت خود نمود. جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران پس از ارزيابي‌هاي دقيق سازمان بر اساس مدل ملي ارزيابي كيفيت در سطوح اهتمام و اشتهار به كيفيت توسط سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سطح كشوري به سازمان‌هاي حايز امتياز اعطا خواهد شد.


از اهداف اين جايزه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • افزايش آگاهي عمومي نسبت به اهميت كيفيت و ضرورت توجه به آن در سطح جامعه
  • شناسايي نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود و ايجاد انگيزه رقابت در سازمان‌ها براي بهبود دائمي كيفيت محصولات، خدمات و فرآيندها
  • امكان ارزيابي سازمان‌ها براساس معيارهاي علمي ارزيابي عملكرد با رويكرد مديريت كيفيت محصول
  • امكان شناسايي دستاوردهاي موفق سازمان‌ها در زمينه بهبود كيفيت و معرفي آن‌ها به ساير سازمان‌ها به منظور الگوبرداري و ارج نهادن تلاش آنان در راستاي بهبود كيفيت
  • شركت گلتاش به عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان انواع خميردندان با نام‌هاي تجاري پونه و نسيم در سطح كشور،  با استقرار مدل جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران در سال 1391 (سومين دوره جايزه)، اقدام به خودارزيابي، شناسايي نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود نمود. در همين راستا با رويكرد مديريت كيفيت محصول، تدوين اظهارنامه و ارزيابي دقيق تيم ارزيابان سازمان غذا و دارو موفق به كسب تقديرنامه در سطح اشتهار به كيفيت يك ستاره براي گروه محصول خميردندان شد.