امور سهام

اطلاعات مربوط به امور سرمايه گذاران با شركت:

  • آدرس:تهران-پاكسان-كيلومتر7 جاده قديم كرج-امور سهام شركت پاكسان.
  • تلفن:64562455-021
  • فاكس:66250563-021

شخص مسئول پاسخگويي به سوالات سهامداران: آقاي اكبر رمضاني

سهامداران عمده :

  • شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر
  • شركت سرمايه گذاري سپه
  • شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
  • شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس
  • شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد
  • شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران
  • شركت سرمايه گذاري ايرانيان


سايت امور سهام : www.goltashsaham.com
بورس اوراق بهادار تهران : www.tsetmc.com