معرفي و تاريخچه

 شركت گلتاش درتاريخ 10 مردادماه 1361 بنام شركت آرايشي و بهداشتي گلتاش به صورت با مسووليت محدود تاسيس و طي شماره 3601  در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي استـان اصفهان به ثـبت رسيده است . براسـاس مـصوبه مجامع عمومي فوق العاده مورخ 24/ 07/ 1361 و 1378/10/20 ، نوع شركت ابتدا به  " سهامي خاص " و سپس به " سهامي عام " تبديل گرديده و بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1378/10/20 نام شركت به شركت گلتاش تغيير يافته است .  درحال حاضر شركـت گلتاش  (سهامي عام ) جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر ( سهامي خاص ) مي باشد. شركت در تاريخ 1380/04/02 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است . مركز اصلي شركت طبـق مـفاد مـاده 4  اسـاسنـامـه در اصفهان – شهرك صنعتي مباركه – خيابان هفتم  مي باشد.

 


محصولات توليدي شركت‌ گلتاش شامل چهار گروه شامپو(با برندهاي شبنم،، سيو و اركيد)خميردندان(با برندهاي پونه ، نسيم ، دنتامكس و اركيد)صابون(با برندهاي گلنار و آرومكس) مايع دستشويي(با برندهاي سيو ، آرومكس و اركيد)وبرخي از مواد اوليه ضروري و استراتژيك مورد نياز در توليد محصولات مي باشد. گلتاش با توليد بيش از 40000 تن محصول شوينده و بهداشتي جزء بزرگ‌ترين شركت‌هاي توليدكننده محصولات بهداشتي و شوينده در سطح كشور است.