همكاران تجاري

از ديگر شركت‌هاي هم‌ گروه گلتاش در شركت مديريت صنعت شوينده

  • شركت پاكسان
  • ساينا
  • مرواريد هامون
  • آلي شيمي
  • پاكسان تاشكند
  • پاكسان ايروان
  • به پخش(سهامي عام)
  • به پخش داروي بهشهر(سهامي خاص)
  • زرين پخش(سهامي خاص)