همكاران تجاري

از ديگر شركت‌هاي هم‌ گروه گلتاش در شركت مديريت صنعت شوينده

  • شركت پاكسان
  • ساينا
  • مرواريد هامون
  • آلي شيمي
  • ياران توسعه