نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره :

براساس ماده 27 اساسنامه شركت، شركت به وسيله هيات مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي اداره مي شود و مي تواند علاوه بر اعضاي اصلي دو نفر عضو علي البدل نيز داشته باشد ، كليه اعضاي هيات مديره اشخاص حقوقي بوده و نمايندگان اشخاص حقوقي تماماً ( به جزء مدير عامل و مدير امور مالي ) به صورت غيرموظف اداره امور شركت را برعهده دارند وهيات مديره شركت،مديرعامل شركت را از اعضا، انتخاب نموده اند.

مشخصات هر یک از اعضای هیات مدیره و مديرعامل

آقای بهرام خسروی - مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره - کارشناس ارشد مديريت اجرايي

آقای آرش جابری انصاری - رئیس هيات مديره - کارشناس ارشد مهندسي مواد

آقای مهرداد فیض پور - عضو موظف هيات مديره - کارشناس مديريت بازرگاني

آقای سید روح اله حسینی کیا - عضو هيات مديره - کارشناسي ارشد مهندسي صنايع

مشخصات مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی شرکت:

آقای مهندس بهرام خسروی - مدیر عامل

آقای دکتر سيد علي فاطمي - معاونت تحقیقات ، توسعه و تضمین کیفیت

آقای مهندس سيد مصطفي مدرسي - معاونت فني پشتيباني و پروژه

آقای دکتر مهرداد فیض پور - معاونت بازرگانی