نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره :

براساس ماده 27 اساسنامه شركت، شركت به وسيله هيات مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي اداره مي شود و مي تواند علاوه بر اعضاي اصلي دو نفر عضو علي البدل نيز داشته باشد ، كليه اعضاي هيات مديره اشخاص حقوقي بوده و نمايندگان اشخاص حقوقي تماما" ( به جزء مدير عامل و مدير امور مالي ) به صورت غيرموظف اداره امور شركت را برعهده دارند وهيات مديره شركت،مديرعامل شركت را از اعضا، انتخاب نموده اند.

مشخصات هر یک از اعضای هیات مدیره و مديرعامل

آقای بهزاد يعقوبي - رييس هيات مديره
آقای یزدان کرمی - مدير عامل و نايب رييس هيات مديره
آقای سروش نامدارپور - عضو موظف هيات مديره
آقای آرش جابری انصاری - عضو هيات مديره
آقای سید روح اله حسینی کیا - عضو هيات مديره


مشخصات مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی شرکت:

معاونت ها:

آقای مهندس یزدان کرمی - مديرعامل
آقای مهندس مهدی رمضانی - قائم مقام مدیر عامل
آقای سروش نامدارپور - معاونت مالی ، اقتصادی و منابع انسانی
آقای مهندس بهرام خسروی - معاونت فنی و تولید
آقای دکترسيد علي فاطمي - معاونت تحقیقات ، توسعه و تضمین کیفیت
آقای مهندس سيد محسن هوايي - معاونت برنامه ريزي و مهندسی صنایع
آقای مهندس سيدمصطفي مدرسي - معاونت فني پشتيباني و پروژه

مدیریت ها:

آقای مهندس یزدان کرمی - مديرعامل
آقای مهندس مهدی رمضانی - قائم مقام مدیر عامل
آقای مهندس محمد حسيني - مدير برنامه ريزي توليد
آقای مهندس عباس عوض زاده محمديان - مدير منابع انسانی
آقای مهندس افشين احمدي - مدير تضمين كيفيت
آقای سید محمد سجادی - مديرنظارت و پیگیری
آقای دکترمحمد شرافت پور - مدیرتحقیقات بازار و برندینگ
آقای مهندس كامبيز والي نژاد - مدیر مطالعات استراتژیک و ارزيابي عملكرد