دی ۷, ۱۳۹۶

بازدید خانواده های کارکنان گلتاش

پیرو درخواست های متعدد و مکرر کارکنان برای بازدید خانواده آنها از خطوط تولید شرکت ، با برنامه ریزی ، هماهنگی و اعلام قبلی ششمین نوبت […]
دی ۶, ۱۳۹۶

اعضاء انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع آرایشی بهداشتی اصفهان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ شرکت گلتاش میزبان اعضاء انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع آرایشی بهداشتی اصفهان بود.با توجه به درخواست این انجمن ، جمعی از مسئولین […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

اعضاء شورای تامین شهرستان مبارکه

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ شرکت گلتاش پذیرای حضور اعضاء شورای تامین شهرستان مبارکه بود. این گرد همایی با هدف آشنایی اعضای این شورا با فعالت […]
آبان ۹, ۱۳۹۶

گزارش بازدید مدیران فروشگاهها

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ شرکت گلتاش پذیرای حضور کلیه مدیران فروشگاههای کوثراصفهان که سهم ۳۰% از فروش کل محصولات هلدینگ صنعت شوینده در استان اصفهان […]