بازدید اعضاء شورای تامین شهرستان مبارکه
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
بازدید خانواده های کارکنان گلتاش
دی ۷, ۱۳۹۶

بازدید انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع آرایشی بهداشتی

بازديد اعضاء انجمن صنفي مسئولين فني صنايع آرايشي بهداشتي اصفهان

 
anjoman senfi
 

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ شرکت گلتاش میزبان اعضاء انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع آرایشی بهداشتی اصفهان بود.با توجه به درخواست این انجمن ، جمعی از مسئولین فنی به‌منظور الگوبرداری از شرکت گتاش به‌عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه استقرار استاندارد GMP در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ از کارخانه، سالن‌های تولید و آزمایشگاه‌های گلتاش بازدید به‌عمل آوردند.در بازدید از خطوط مختلف تولیدی شرکت گلتاش نحوه تولید ،مراحل مختلف کنترلی، نحوه نگهداری مواد اولیه و انبارش محصولات برای همراهان توضیح و به پرسشهای آنان پاسخ داده شد.