گزارش بازدید مدیران فروشگاهها
آبان ۹, ۱۳۹۶
بازدید انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع آرایشی بهداشتی
دی ۶, ۱۳۹۶

بازدید اعضاء شورای تامین شهرستان مبارکه

بازديد اعضاء شوراي تامين شهرستان مباركه

 
shoraye taamin
 

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ شرکت گلتاش پذیرای حضور اعضاء شورای تامین شهرستان مبارکه بود. این گرد همایی با هدف آشنایی اعضای این شورا با فعالت های شرکت گلتاش ،انجام پذیرفت.درآغازاین گردهمایی که با حضور مدیران ارشد شرکت گلتاش، و اعضای شورای تامین شهرستان مبارکه همراه بود ، جناب آقای مهندس همدانی رجا ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان به تشریح تاریخچه و قدمت شرکت گلتاش در استان اصفهان، تعداد نیروی انسانی و نیروهای متخصص شرکت و روند تولید و نحوه کنترل کیفیت در این شرکت پرداختند و در ادامه به همراه مهمانان از واحدهای تولیدی شرکت بازدید نمودند.در ادامه این نشست مشترک ، اعضای شورای تامین از آقای مهندس همدانی به دلیل فعالیت های ارزنده در جهت تولید محصول با کیفیت و قابل رقابت قدر دانی نمودند.