بازدید انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع آرایشی بهداشتی
دی ۶, ۱۳۹۶
گلتاش برنده رتبه اول کشوری در نهمین جشنواره ملی بهره وری
بهمن ۹, ۱۳۹۶

بازدید خانواده های کارکنان گلتاش

بازدید خانواده های کارکنان گلتاش

 
bazdid 96-3
 

پیرو درخواست های متعدد و مکرر کارکنان برای بازدید خانواده آنها از خطوط تولید شرکت ، با برنامه ریزی ، هماهنگی و اعلام قبلی ششمین نوبت این بازدید و تور آشنایی با فعالیت شرکت برای نزدیک به هفتاد نفر از خانواده پرسنل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ انجام گردید که مهمانان ضمن حضور در محل رستوران و خوش آمدگویی اولیه در دو گروه به بازدید از سالنهای تولید پرداخته و پس از بازدید و صرف ناهار در ساعت ۱۴:۰۰ برنامه ششمین بازدید خانواده ها پایان پذیرفت.