دستاوردها و افتخارات

photo_2020-02-02_13-36-01
sabz2
loh rezayat
لوح سپاس نمونه کیفی در سطح ملی استاندارد 88
لوح جشنواره ملی بهره وری
لوح سپاس سومین جشنواره ملی بهره وری
لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وری
واحد کارآمد برتر هفتمین جشنواره تولید ملی 88
تنديس همايش روز غذا و دارو . تنديس روز استاندارد92
مرکز تحقیق و توسعه نمونه 90
گواهينامه صنعت سبز سال 82
صنعت برگزيده89 سبز
تندیس صنعت برگزیده سبز 89
تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 82
رعایت حقوق مصرف کننده 82
تندیس مراکز تحقیق و توسعه نمونه کشوری 88
تندیس هفتمین جشنواره تولید ملی 88
صنایع و معادن.واحد نمونه تحقیق و توسعه 85-84
لوح مراکز تحقیق و توسعه نمونه کشوری 88
bahrevari
khabar33
photo_
2
1
2
sabz1
loh bahrevar
salamat1
LOH22
WhatsApp-Image-2021-01-13-at-12.10.48-PM
WhatsApp-Image-2021-11-09-at-10.22.12-AM
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow