سهامداران عمده

 
  • شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنايع بهشهر78%
  • شركت سرمايه گذاري سپه4%
  • شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس3%
  • آقاي مرتضي نجيمي2%
  • ساير13%
 
 
adress

آدرس امور سهام تهران :

ميدان فردوسي ضلع شمال غربي پلاک 21 ساختمان شهد طبقه 5 شركت مديريت صنعت شوينده
 
phone

تلفن امور سهام:

83849000 - 021 داخلی 113
 
doornegar

دور نگار امور سهام:

88809099- 021