سهامداران عمده

 
    • شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنايع بهشهر74%
    • شركت سرمايه گذاري سپه4%
    • صندوق سرمايه گذاري مشترك اميدتوسعه1%
    • سهامدار حقيقي1%
 
 
adress

آدرس امور سهام تهران :

تهران ، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج ) ، ساختمان صنایع بسته بندی ایران ، طبقه دوم
 
phone

تلفن امور سهام:

66184311 - 021 داخلی 904 / ساعات تماس 8 الی 12
 
doornegar

دور نگار امور سهام:

66184311 - 021 داخلی 909