سهامداران عمده

 
  • شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنايع بهشهر75%
  • شركت سرمايه گذاري سپه4%
  • صندوق سرمايه گذاري مشترك اميدتوسعه1%
  • سهامدار حقيقي1%
  • صندوق سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه1%
  • صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا1%
  • شركت فروشگاههاي زنجيره اي افق كورش1%
  • ساير16%
 
 
adress

آدرس امور سهام تهران :

ميدان فردوسي ضلع شمال غربي پلاک 21 ساختمان شهد طبقه 5 شركت مديريت صنعت شوينده
 
phone

تلفن امور سهام:

83849000 - 021 داخلی 113
 
doornegar

دور نگار امور سهام:

88809099- 021