خمیردندان ژل دارچین نسیم
دی 4, 1396
خمیر دندان ژل گیاهی نسیم
دی 4, 1396

خمیردندان معمولی نسیم

خمیردندان معمولی نسیم یکی از پرفروش‌ترین خمیردندان‌های حال حاضر در کشور بوده و بر پایه دی کلسیم فسفات طراحی شده است. در این خمیردندان ترکیب مونو فلوئوروفسفات به منظور اثر ضد پوسیدگی به کار می‌رود.

تماس مستقیم با گلتاش