خمیردندان ژل دارچین نسیم
دی 4, 1396
خمیر دندان ژل گیاهی نسیم
دی 4, 1396
خمیردندان ژل دارچین نسیم
دی 4, 1396
خمیر دندان ژل گیاهی نسیم
دی 4, 1396

خمیردندان معمولی نسیم

خمیردندان معمولی نسیم یکی از پرفروش‌ترین خمیردندان‌های حال حاضر در کشور بوده و بر پایه دی کلسیم فسفات طراحی شده است. در این خمیردندان ترکیب مونو فلوئوروفسفات به منظور اثر ضد پوسیدگی به کار می‌رود.

فروشگاه های آنلاین :

‍● فروشگاه آنلاین
‍● بستن
تماس مستقیم با گلتاش