كوكونات فتي اسيد دي اتانول آميد:
کوکونات فتی اسید دی اتانول‌آمید
اسفند 22, 1396
گلتاپرل (تگزاپون صدفي)
گلتاپرل (تگزاپون صدفی)
اسفند 22, 1396
كوكونات فتي اسيد دي اتانول آميد:
کوکونات فتی اسید دی اتانول‌آمید
اسفند 22, 1396
گلتاپرل (تگزاپون صدفي)
گلتاپرل (تگزاپون صدفی)
اسفند 22, 1396

 

 

کوکوآمیدوپروپیل بتائین

یک از اصلی‌ترین شوینده‌های کمکی در شامپوها و مایعات دستشویی و در برخی از فرمولاسیون‌های ملایم در جایگاه شوینده اصلی، ماده کوکوآمیدوپروپیل بتائین است. این ماده جزء مواد فعال سطحی آمفوتری دسته‌بندی شده و موجب سازگاری بیشتر شوینده‌های قوی با پوست و همچنین افزایش و قوام کف فرآورده نهایی می‌شود. از آنجایی که باقی‌ماندن برخی از مواد اولیه واکنش نداده در محصول نهایی بتائین می‌تواند موجب حساسیت‌های پوستی شود، شرکت گلتاش در تولید این ماده اولیه تمامی استانداردهای لازم را به منظور تولید محصولی مرغوب و با کیفیت رعایت می‌نماید.

فروشگاه های آنلاین :

‍● فروشگاه آنلاین
‍● بستن
تماس مستقیم با گلتاش