آدرس كارخانه

کارخانه : اصفهان ، كيلومتر 25 جاده اصفهان شيراز ، شهرك صنعتی مباركه ، خيابان 7

آدرس دفتر تهران

تهران ، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج ) ، ساختمان صنایع بسته بندی ایران ، طبقه دوم

آدرس امور سهام تهران

تهران ، کیلومتر ۸ بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج ) ، ساختمان صنایع بسته بندی ایران ، طبقه دوم

تلفن كارخانه

2 -52373350 - 031 / 52910 - 031

تلفن دفتر تهران

66184311 - 021 / 92002210 - 021

تلفن امور سهام

66184311 - 021 داخلی 904 / ساعات تماس 8 الی 12

دور نگار كارخانه

52373443 - 031

دور نگار دفتر تهران

66184311 - 021 داخلی 909

دور نگار امور سهام

66184311 - 021 داخلی 909

پست الكترونيكی

info@goltash.com

با ما در ارتباط باشيد

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .