جهشی بی‌سابقه در شرکت توسعه صنایع بهشهر/۵۰ برابرشدن‌ سودخالص‌ تلفیقی
آبان 25, 1402
پیام مدیر عامل شرکت گلتاش به مناسبت روز بسیج مستضعفان
آبان 25, 1402
جهشی بی‌سابقه در شرکت توسعه صنایع بهشهر/۵۰ برابرشدن‌ سودخالص‌ تلفیقی
آبان 25, 1402
پیام مدیر عامل شرکت گلتاش به مناسبت روز بسیج مستضعفان
آبان 25, 1402

گلتاش، همراستا با استراتژی‌های شرکت مدیریت صنعت شوینده

گلتاش، همراستا با استراتژی‌های شرکت مدیریت صنعت شوینده

مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده در بازدید از شرکت گلتاش گفت: گلتاش همراستا با استراتژی‌های تعریف شده برای شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مدیریت صنعت شوینده پیش می‌رود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گلتاش،حمیدرضا حقی، مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده به منظور بازدید و بررسی وضعیت شرکت گلتاش، از این شرکت بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید مدیرعامل شرکت گلتاش ضمن خوش آمد گویی به مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده، گزارشی از عملکرد این شرکت ارائه و بیان کرد.

در ادامه مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده اظهار کرد: فعالیت‌های رو به جلوی شرکت گلتاش اتفاقات خوبى را رقم زده و انتظار می‌رود که این اتفاقات در آینده نیز ادامه پیدا کند؛ باید در آینده نیز براى استفاده حداکثرى از ظرفیت‌هاى موجود در گلتاش برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود چراکه این موضوع یکى از اولویت‌ها و هدف‌گذارى‌هاى ما است.

 حقی ارزیابی مثبت از عملکرد مدیرعامل، هیات مدیره، معاونان، مدیران و کارکنان شرکت گلتاش داشت و افزود: این شرکت با رویکردهای اخیر خود نشان داده است که همراستا با استراتژی‌های تعریف شده برای شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مدیریت صنعت شوینده پیش می‌رود.

مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده با اشاره به طرح های توسعه‌ای متعدد و متنوع در گلتاش تاکید کرد و گفت : آینده برای گلتاش روشن است.

در پایان مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده از خطوط تولید و بخش‌های تحقیق و توسعه گلتاش بازدید کرد.

فروشگاه های آنلاین :

‍● فروشگاه آنلاین
‍● بستن
تماس مستقیم با گلتاش