شهریور 21, 1401

ایجاد کارگروه ویژه HSE در شرکت‌های تابعه توسعه صنایع بهشهر

ایجاد کارگروه ویژه HSE در شرکت‌های تابعه توسعه صنایع بهشهر محمدرضا فلاح، سرپرست شرکت توسعه صنایع بهشهر با بیان اهمیت فرهنگ‌سازی و آموزش HSE در شرکت‌ها، […]
شهریور 19, 1401

گلتاش شرکت برتر جشنواره حاتم شناخته شد

گلتاش شرکت برتر جشنواره حاتم شناخته شد شرکت گلتاش تندیس برتر و لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی حاتم را دریافت کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت […]
شهریور 16, 1401

مهندس محمدرضا فلاح، سرپرست شرکت توسعه صنایع بهشهر: مهم‌ترین هدف، ضرورت بهبود وضعیت تولید شرکت‌هاست

مهندس محمدرضا فلاح، سرپرست شرکت توسعه صنایع بهشهر: مهم‌ترین هدف، ضرورت بهبود وضعیت تولید شرکت‌هاست نایب رییس هیأت مدیره و سرپرست شرکت توسعه صنایع بهشهر یکی […]
شهریور 13, 1401

تجلیل از شرکت گلتاش بعنوان واحد تولیدکننده محصول برتر تحقیق و توسعه استانی

تجلیل از شرکت گلتاش بعنوان واحد تولیدکننده محصول برتر تحقیق و توسعه استانی شرکت گلتاش به عنوان واحد تولید کننده محصول برتر تحقیق و توسعه استانی […]