اردیبهشت 26, 1401

استقبال پرسنل شرکت گلتاش از مدیرعامل جدید این شرکت

بهرام خسروی، مدیرعامل جدید شرکت گلتاش با استقبال پرسنل این شرکت در محل کار خود حضور یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت گلتاش، پرسنل شرکت گلتاش […]
اردیبهشت 19, 1401

مدیرعامل گلتاش منصوب شد

مدیرعامل گلتاش منصوب شد بهرام خسروی به عنوان مدیرعامل شرکت گلتاش منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گلتاش، در جلسه هیات مدیره این شرکت که […]
اردیبهشت 11, 1401

پیام سرپرست شرکت گلتاش به مناسبت روز کارگر

بهرام خسروی، سرپرست شرکت گلتاش طی پیامی هفته کار و کارگر را گرامی داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت گلتاش، بهرام خسروی، سرپرست شرکت گلتاش در […]
فروردین 21, 1401

سیاست دولت حمایت از تولیدات داخلی است

سیاست دولت حمایت از تولیدات داخلی است نماینده اجرایی رئیس جمهور در بازدید از شرکت گلتاش گفت: سیاست دولت حمایت از تولیدات داخلی است و در […]