آبان 23, 1401

گلتاش واحد نمونه صنعتی استان اصفهان شد

گلتاش واحد نمونه صنعتی استان اصفهان شد شرکت گلتاش به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان در سال ١٣٩٩ انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت […]
مهر 26, 1401

سرپرست جدید شرکت گلتاش معرفی شد

سرپرست جدید شرکت گلتاش معرفی شد سرپرست شرکت گلتاش با حضور مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده و اعضای هیات مدیره شرکت گلتاش معرفی شد. به گزارش […]
مهر 6, 1401

اعطای تندیس ملی مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی به شرکت گلتاش

اعطای تندیس ملی مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی به شرکت گلتاش در پنجمین اجلاس سراسری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، شرکت گلتاش تندیس ملی «هاتف» (همبستگی […]
شهریور 21, 1401

ایجاد کارگروه ویژه HSE در شرکت‌های تابعه توسعه صنایع بهشهر

ایجاد کارگروه ویژه HSE در شرکت‌های تابعه توسعه صنایع بهشهر محمدرضا فلاح، سرپرست شرکت توسعه صنایع بهشهر با بیان اهمیت فرهنگ‌سازی و آموزش HSE در شرکت‌ها، […]