خدمات آزمایشگاهی و آزمایشگاه آکرودیته

آزمایشگاه‌هاي شركت گلتاش به عنوان همکار و مجاز معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين سازمان ملي استاندارد ايران امكان ارائه خدمات و عقد قرارداد درخصوص انجام آزمون‌های میکروبیولوژي، فيزيكوشيميايي، ايمني و اثربخشي بر روي مواد اوليه و فرآورده‌هاي آرایشی، بهداشتی را داراست. لازم به ذكر است كه صدور نتایج در کمترین زمان ممکن و دريافت هزینه مطابق تعرفه مصوب سازمان ملي استاندارد انجام مي‌شود.
 در پي تدوين مستندات سيستم ISO/IEC 17025 در آزمايشگاه‌هاي اين شركت، كليه نمونه هاي دريافت شده، پذيرش، كد گذاري و بعد از انجام آناليز تا اتمام تاريخ انقضاء در بخش نمونه‌هاي برون سازماني مورد بايگاني  قرار مي‌گيرد.


زمينه فعاليت آزمايشگاه‌هاي شركت به شرح زير مي‌باشد:

  •    آناليز فيزيكوشيميايي بر روي كليه مواد اوليه و فرآورده‌هاي شوينده،آرايشي و بهداشتي
  •     انجام آزمون‌هاي محدوديت ميكروبي بر روي كليه مواد اوليه و فرآورده‌هاي شوينده،آرايشي و بهداشتي و نيز سلولزي
  •  انجام آزمون‌هاي ايمني بر روي كليه مواد اوليه و فرآورده‌هاي دارويي، شوينده،آرايشي و بهداشتي و نيز سلولزي
  •    انجام آزمون‌هاي اثربخشي بر روي كليه مواد اوليه و فرآورده‌هاي شوينده،آرايشي و بهداشتي
  •     آناليزهاي فيزيكوشيميايي و ميكروبيولوژي آب و پساب


با توجه به پيشرفت روز افزون دستگاه‌هاي آزمايشگاهي و اهميت سرعت و دقت در آناليز، آزمايشگاه‌هاي شركت گلتاش با در اختيار داشتن فضاي مناسب، پرسنل مجرب و دستگاه‌هايي نظير، كروماتوگرافي گازي، جذب اتمي، اسپكتروفتومتر، تيتراتور اتوماتيك،Cross Brushing Machine ، زبري‌سنج، MPA9( Corneometer، Mexameter، TEWHMETER، Sebometer، pHMeter مخصوص پوست، Reviscometer)، دياسترون، هدايت سنج، آون، ويسكومتر ديجيتالي، رنگ سنج، رطوبت سنج، يون آناليزر فلورايد و ....... هم‌‌اكنون يكي از مجهزترين آزمايشگاه‌هاي صنايع شوينده،آرايشي و بهداشتي مي‌باشد.